Laptop Dell Inspiron 1525 Rosu

CLUJ / Cluj-Napoca | 2017-10-31 13:11:26

Subscrisa DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, avand C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al societăţii EXPRESS CASA S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Borhanciului, nr. 16, corp 4, ap. 2, parter, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub J12/5048/2008, având CUI RO24904630, desemnat în această calitate în baza hotărârii nr. 2130 pronunţată de către Tribunalul Specializat Cluj la data de 01.09.2014 în dosarul cu nr. 628/1285/2014,

organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea vanzarii bunului mobil constand in laptop Dell Inspiron 1525, bun ce apartine societatii debitoare.

Pretul de pornire la licitatie, al bunului supus valorificarii, este de 200 lei conform hotararii Adunarii creditorilor din data de 18.07.2017.

Licitatia va avea loc in data de 13.11.2017, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj.
In caz de neadjudecare licitatia se va repeta la datele de 20.11.2017, 27.11.2017, 04.12.2017 si la data de 11.12.2017 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Descrierea completa a bunurilor si conditiile de participare la licitatie sunt cuprinse in Caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Documentatia de inscriere la licitatie si cautiunea vor trebui depuse cu cel putin 24 ore anterior orei stabilite pentru licitatie, la sediul lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0747-512508, de luni pana vineri de la 10.00 la 17.00 .

200 Lei