Teren 139.807 mp - fosta ferma agricola Oinacu, Giurgiu

GIURGIU / Giurgiu | 2017-11-14 14:39:05

Vindem imobil format din teren în suprafață totală de 139.807 mp și clădirile edificate pe acesta (construcții dezafectate, în stare de ruină). Imobilul este situat în intravilanul mun. Giurgiu, șos. București km 5. El este dezmembrat în 7 loturi, după cum urmează:

-Teren în suprafață de 25.739 mp și construcții (C5 grajd - sc. 6.024 mp, C8 grajd – sc.5.753 mp, C9 laborator – sc. 192 mp ) înscris în CF nr. 32252 a loc. Giurgiu, nr. cadastral. 863/1/2;
-Teren în suprafață de 10.695 mp și construcții (C10 magazie – sc. 226 mp, C 11 grajd – sc. 1.803 mp, C12 grajd – sc. 1.800 mp, C13 grajd – sc 1.798 mp), înscris în CF 770/N a loc. Giurgiu, nr. cadastral 863/1/3;
-Teren în suprafață de 9.239 mp și construcții (C14 grajd – sc. 1798 mp, C15 grajd – sc. 1.813 mp, C 16 grajd – sc. 1.808 mp) înscris în CF 770/N a loc. Giurgiu, nr. cadastral 863/1/4;
-Teren în suprafață de 7.914 mp și construcții (C 28 grajd – sc. 1.940 mp, C 29 punct trafo – sc. 311 mp) înscris în CF 770/N a loc. Giurgiu, nr. cadastral 863/1/5;
-Teren în suprafață de 8.846 mp și construcții (C26 grajd – sc. 1.983 mp, C27 grajd – sc. 1.937 mp) înscris în CF 770/n a loc.Giurgiu, nr. cadastral 863/1/6;
-Teren în suprafață de 6.751 mp și construcții (C24 grajd – sc. 1.984 mp, C25 grajd – sc. 2.270 mp) înscris în CF 770/n a loc. Giurgiu, nr. cadastral 863/1/7;
-Teren în suprafață de 70.623 mp și construcții (C17 castel apă – sc. 32 mp, C18 punct termic – sc. 365 mp, C19 grajd – sc. 1.948 mp, C20 grajd – sc. 1.962 mp, C21 grajd – sc. 2.805 mp, C22 grajd – sc. 3.299 mp, C23 magazie – sc. 715 mp, C30 grajd – sc. 2.329 mp, C31 grajd – 2.351 mp, C32 grajd – sc. 2.332 mp, C33 grajd – sc. 2.317 mp, C34 grajd – sc. 2.274 mp, C35 statie – sc. 394 mp, C36 laborator – sc. 282 mp, C37 cabina paza – sc. 44 mp, C38 statie – sc. 95 mp, C39 grajd – sc. 1.931 mp, C40 punct termic+trafo – sc. 303 mp, C41 filtru sanitar – sc. 389 mp, C42 moară – sc. 716 mp) înscris în CF 770/N a loc. Giurgiu, nr. cadastral 863/1/10.

La prețul de adjudecare a bunului se adaugă TVA.

Proprietatea se vinde prin licitație publică online deschisă de lichidatorul judiciar RomInsolv S.P.R.L.

155.000 Euro