Sfaturi pentru a vinde in siguranta
in vremea COVID-19.Afla mai multe.
COMUNICAT INCEPERE PROIECT Titlul proiectului Dezvoltare durabilă la nivel local
Sibiu , Sibiu
27-07-2022
Gratuit
  • Oferit de Companie

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis, persoană juridică de drept privat, cod de înregistrare fiscală 30089302, cu sediul în sat Apoldu de Sus, oraș Miercurea Sibiului nr. 112, județul Sibiu, reprezentată legal de doamna Ciociu Maria, având funcţia de președinte, în calitate de Beneficiar, in baza Contractului de finantare nr. 744 / data 23.06.2022, incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , implementeaza proiectul: Dezvoltare durabilă la nivel local Cod SIPOCA/SMIS2014: 886/151245.
Proiectul este finantat in cadrul măsurii POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local: Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totala a proiectului este de 424.500,00 – din care valaore nerambursabila 416.010,00 si cofinantare 8.490,00.
Proiectul se implementeaza in Miercurea Sibiului, judetul Sibiu, pe o durata de 14 luni, incepand cu data de 23.06.2022- 23.08.2023
Obiectivul principal al proiectului : Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, prin introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1 - Cresterea gradului de implicare civica a cetatenilor din Orasul Miercurea Sibiului in procesul de elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local;
2. OS2 - Dezvoltarea capacitatii de participare publica in randul ONG-urilor si partenerilor sociali din Orasul Miercurea Sibiului, prin dezvoltarea a min 7 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali şi autorităţi locale, funcţionale cel putin 6 luni după finalizarea proiectului ;
3. OS3 - Cresterea gradului de colaborare intre ONG-uri, parteneri sociali si personalul autoritatilor publice din Orasul Miercurea Sibiului, prin implementarea unui mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali şi implicarea cetăţenilor în elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local.

Rezultate asteptate:
1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local;
2. O campanie integrata de comunicare implementata in cadrul proiectului ;
3. 40 Participanţi din cadrul ONG-urilor şi partenerilor sociali certificaţi la încetarea calităţii de participant la formare in cadrul proiectului ;
4. Min. 7 parteneriate incheiate între ONG-uri/parteneri sociali şi autorităţi locale funcţionale la 6 luni după finalizarea proiectului ;
5. Min. 200 persoane constientizate cu privire la dezvoltarea responsabilităţii civice, implicarea comunităţilor locale în viaţa publică şi participarea la procesele decizionale, promovarea egalităţi de şanse, nediscriminării şi dezvoltării durabile a comunitatii ;
6. Mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali şi implicarea cetăţenilor în elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local, implementat la nivelul Orasului Miercurea Sibiului, funcţional la 6 luni după finalizarea proiectului;
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
Datele de contact ale beneficiarului de finantare – Asociatia Fortuantis – de unde se pot obtine detalii suplimentare sunt: Tel: 0747085790, e-amil: apdesf@yahoo.com, www.fortunatis.ro.

Telefon

Mesaj

Utilizatorul 23204

0747085790
Suna Trimite SMS Anuleaza
39
ID: 2038031

Utilizatorul 23204
Vezi toate anunturile
07xx - AFISEAZA
Trimite mesaj Salveaza anuntul Raporteaza anuntul

Anunturile similare

ID: 2038031
39
Raporteaza