Angajare administrator de patrimoniu școala gimnaziala
Bucuresti - Ilfov , Bucuresti
30-06-2021
  • Mobilitatea postului Locatie stabila
  • Nivel studii Absolvent

Administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială Regele Mihai I din Bucuresti

Descriere Locuri de munca

Scoala Gimnazială Regele Mihai I din Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator de patrimoniu.

Conditiile specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare cu diplomă de licență; îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer, subinginer, economist;

cunoștințe operare pe calculator atestate prin adeverință, certificat, diplomă;

abilități de comunicare, relaționare, coordonarea echipelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 iunie -19 iulie 2021, ora 16:00: perioada (termenul) limită de depunere a dosarelor;

22 iulie 2021, ora 09:00: proba scrisă;

22 iulie 2021, ora 12:00: proba practică;

22 iulie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Documente necesare pentru înscriere la concurs:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Relații suplimentare la tel. 0734424482.

Telefon

Mesaj

Utilizatorul 17577

0734424482
Suna Trimite SMS Anuleaza
364
ID: 2020486

Utilizatorul 17577
Vezi toate anunturile
07xx - AFISEAZA
Trimite mesaj Salveaza anuntul Raporteaza anuntul

Anunturile similare

ID: 2020486
364
Raporteaza